RegionCity – hjärtat som höjer pulsen i hela regionen!

Vi utvecklar ett hållbart RegionCity för en ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt i hela västra Sverige. Vårt arbetssätt präglas av övertygelsen om att möten är grunden för innovation och tillväxt.

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – RegionCity. Här vill vi skapa en väl fungerande station till Västlänken och samtidigt bygga en stadsdel som länkar ihop regionen med staden. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

Den 4:e juni presenterade vi konceptet för nästa satsning i RegionCity – Älvtornet. Byggnaden blir 19 våningar hög och kommer innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära arbetsplatser för en växande region. Tillsammans med förra årets satsning Jubileumstornet möjliggörs nu förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen.