Älvtornet är nästa satsning i RegionCity

Den 4:e juni presenterade vi konceptet för nästa satsning i RegionCity – Älvtornet. Byggnaden blir 19 våningar hög och kommer innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära arbetsplatser för en växande region. Tillsammans med förra årets satsning Jubileumstornet möjliggörs nu förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen.

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – RegionCity. Här vill Jernhusen skapa en väl fungerande station till Västlänken och samtidigt bygga en stadsdel som länkar ihop regionen med staden. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.