Platsens själ och mötets kraft

En skandinavisk mötesplats

Läget vid Göta älvs mynning har varit en skandinavisk mötesplats i urminnes tider. Redan på medeltiden träffades de nordiska kungarna på denna idealiska plats för rådslag. Den geografiska fullträffen blev grunden till stadens framväxt.

Det är utgångspunkten för idén med RegionCity. Genom att utnyttja det idealiska läget kan Göteborg återta sin historiska ställning som skandinavisk kraftpunkt. Läget är i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson-terminalen och den framtida Station Centralen för Västlänken. Här skapar vi Västsveriges mest centrala mötesplats för alla, med kontor, butiker, restauranger, mötesplatser, bostäder och ett stort resecentrum för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen.

Samtidigt byggs en ny stadsdel som länkar samman regionen och staden, men också nya och gamla stadsdelar i Göteborg.

Jernhusens arbete med stationsområdet är nära kopplat till stadens vision för Älvstaden. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

Vi utvecklar ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler mänskliga möten och större ekonomisk tillväxt. Hela vårt arbetssätt utgår från övertygelsen att mänskliga möten är grunden för innovation och tillväxt.

Våga pröva idéer

Möten ger ideer som ger innovation som ger tillväxt

Under devisen ”Så mycket mer än en station” formulerade vi vår mission: att skapa en station, men också en mötesplats och en destination för norra Europa, en ny länkande stadsdel i stadsdelarnas stad och ett brohuvud mot framtiden som skickar en stark signal till resten av världen.

Ur detta synsätt växer RegionCity fram i dialog mellan oss, staden och ett skandinaviskt arkitekteam. Tillsammans agerar vi hållbart, flexibelt och med nästa generation främst. Vi jobbar i en process där vi testar alternativ, utvärderar idéer och omprövar under resans gång – eftersom kartan ständigt förändras.

Hur ska vi då använda gamla asfaltytor och bangårdar vid Göteborgs central mitt i en konkurrensutsatt värld där alla kämpar om talangerna som kan skapa välstånd för många?

Lösningen bygger på att utnyttja stadens kynne, platsens läge mitt i Skandinavien och en genuin tro på kraften i mötet. Ur detta uppstod idén om en ny stadsdel i stadsdelarnas stad Göteborg med sitt Haga, Majorna, Linné och alla andra karaktäristiska stadsdelar.

Förtätning är nyckelordet när fler ska kunna bo och arbeta i stora städer och regioner, men utan att städerna ska breda ut sig och öka biltrafiken. Vi testade tre olika utvecklingsvägar: mini, midi och maxi. Den första innebar att följa Göteborgs förste stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg med den historiska skala som etablerades i slutet av 1700-talet. Spår två handlar om ett ”kyrktorn” i varje församling men i övrigt inget som sticker upp. Tredje spåret är en satsning på radikalt högre byggnation på en koncentrerad yta.

En visualisering av RegionCity sett från Drottningtorget.

Genom att bygga mycket sprider vi välståndet

Avvägandet handlar om hållbarhet och arbetstillfällen. Att uppföra RegionCity efter Carlbergs principer skulle tillföra 3 000 arbetstillfällen. Om man istället bygger högt och tätt ökar antalet tiofalt, till 30 000 nya arbetstillfällen. Den mest hållbara lösningen är att lilla London tillåts tätna som dagens centrala London, Vancouver eller Melbourne – samtliga topprankade på listan av världens ”most liveable cities”. Ytterligare en faktor är att hundra nya arbetstillfällen här renderar 70 nya arbetstillfällen ute i regionen.

Läs gärna Happold Consultings ekonomiska rapporter.

Läs rapporten om hur man blir en framgångsrik stad i världen.
Läs rapporten Göteborgs möjligheter och utmaningar i Europa.

Göteborgs varvshistoria, svetsare framför Cityvarvet.

…om hållbarhet

I RegionCity är varje detalj noga avvägd för arbetsskapande tillväxt – men också för att skapa byggnader och sammanhang som är både biologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Arbetet görs i samråd med både forskare, besökare och resenärer. Till de tre etablerade parametrarna för hållbarhet adderar vi en fjärde, nämligen kulturell hållbarhet.

Alla delarna är lika viktiga och måste finnas med för säkerställa hållbarhet generation efter generation.

Se gärna filmen som fångar vår idé: