Bli granne med stationens vimmel!

Göteborg växer och nu bygger vi RegionCity – mitt i stadens kärna. I denna nya stadsdel, intill centralstation, bygger vi öppna, dynamiska och effektiva arbetsplatser. Med den direkta närheten till stadens allmänna kommunikationer, dess livliga gator och platser erbjuder vi nya kontor som passar mötesintensiva företag. I detta skede finns det stora möjligheter för dig som blivande hyresgäst att vara med och påverka utformningen av de nybyggda kontoren.

Vill ni flytta in under 2021 eller 2023?