Världen i ständig förändring

RegionCity är unikt, men drivkrafterna bakom utvecklingen är desamma här som över hela världen:

    ● Globaliseringen krymper världen och för länder, produkter och människor närmare varandra
    ● Urbaniseringen innebär att fler söker sig till större städer, som växer allt snabbare
    ● Digitaliseringen har förändrat samhälle och livsstil i grunden, och är ändå bara i sin linda
    ● Klimatförändringar skakar om hela jordklotet och kräver kraftfulla hållbara lösningar
    ● Arbetsmarknaden förändras ständigt med nya yrken, nya anställningsformer, ökad automatisering och större flexibilitet

Dessa krafter driver dragkampen mellan regioner som alla vill locka företag, investeringar, arbetskraft och idéer för att utveckla starka ekonomier och stabil välfärd. De skandinaviska länderna har ett påtagligt försprång i form av våra samhällsmodeller och människosyn.

Västsverige är Skandinaviens mittpunkt, och RegionCity är dess hjärta

RegionCity agerar utifrån denna förändrade spelplan, och järnvägens andra guldålder ger oss vind i seglen. Allt fler väger in miljön i sin vardag, och inser det ekonomiska och praktiska i att pendla kollektivt istället för med bil. Och ju fler som ges plats invid järnvägen, desto fler kommer att välja det hållbara alternativet. Ny forskning visar även att förtätning av stationsnära lägen ger minskade utsläpp av växthusgaser.

Därmed blir stationen och stationsområdet viktigare än på över hundra år

Vägen mot framtiden följer våra historiska spår. Landet gick från armod till välstånd på mindre än hundra år då landet industrialiserades med järnvägen som katalysator. Ända sedan den första rälsen lades har Jernhusen spelat en viktig roll i samhällets utveckling. Resan började 1856 med Göteborgs centralstation.
 
 
Platsens DNA och själ
 
Nu är det åter dags för en banbrytande förnyelse, när mötet mellan Västsvenska paketets infrastruktursatsning och visionen om Älvstaden tvinnas samman med centralstationen som fysisk mittpunkt. Det ger oss kraft att svara på den globala utmaningen. Det gör vi med RegionCity.