Platsens själ och mötets kraft

För att möta de globala utmaningarna behöver vi skapa platsen som ger bästa möjliga förutsättningar för innovation, rörlighet och utrymme för många. Som blir en dynamo för tillväxt och välstånd i hela regionen.

Precis så tänker man jorden runt. Men vi har något som konkurrenterna saknar: vårt läge, vår stabila samhällsmodell och vår öppna skandinaviska kultur.

Lösningen är RegionCity som ger plats för många människor och företag att växa – men inte på miljöns bekostnad. Hållbarhet är en hörnsten i hela projektet.

Jernhusen har arbetat sedan 2011 med utvecklingen av stationsområdet i Göteborg. Redan tidigt insåg vi att själva stationen var ett delmål på en mycket större resa. Givetvis ska landets andra stad ha en attraktiv tågstation, men här fanns ju möjlighet att åstadkomma något mycket större än så.

När beslutet om Västsvenska paketet togs och projektgruppen för Älvstaden började arbeta, då startade även vår resa. Avstampet blev att gräva där vi står – i en snart 400 år gammal stad som till stora delar designats och byggts av människor från andra länder. På en plats där Nordens folk och regenter möttes långt innan nationalstaterna Sverige, Norge och Danmark fanns. Och inom ett bolag med järnväg som både blodomlopp och nervsystem.

Dessa samlade insikter väckte viljan att sikta högre än någonsin tidigare. Genom att tänka stor region snarare än stad, och system snarare än enhet – då kunde 1+1 bli minst 3. Den ökade rörligheten ger fler möjlighet att bo och jobba var man vill.

Möten ger ideer som ger innovation som ger tillväxt

Under devisen ”Så mycket mer än en station” formulerade vi vår mission: att skapa en station, men också en mötesplats och en destination för norra Europa, en ny länkande stadsdel i stadsdelarnas stad och ett brohuvud mot framtiden som skickar en stark signal till resten av världen.

Ur detta synsätt växer RegionCity fram i dialog mellan oss, staden och ett skandinaviskt arkitekteam. Tillsammans agerar vi hållbart, flexibelt och med nästa generation främst. Vi jobbar i en process där vi testar alternativ, utvärderar idéer och omprövar under resans gång – eftersom kartan ständigt förändras.

Redan från dag ett valde vi att vara öppna med vad vi gör. Det vi gjort hittills kan du se under ”Resans gång”.

Våga pröva idéer

Hur ska vi då använda gamla asfaltytor och bangårdar vid Göteborgs central mitt i en konkurrensutsatt värld där alla kämpar om talangerna som kan skapa välstånd för många?

Lösningen bygger på att utnyttja stadens kynne, platsens läge mitt i Skandinavien och en genuin tro på kraften i mötet. Ur detta uppstod idén om en ny stadsdel i stadsdelarnas stad Göteborg med sitt Haga, Majorna, Linné och alla andra karaktäristiska stadsdelar.

Förtätning är nyckelordet när fler ska kunna bo och arbeta i stora städer och regioner, men utan att städerna ska breda ut sig och öka biltrafiken. Vi testade tre olika utvecklingsvägar: mini, midi och maxi. Den första innebar att följa Göteborgs förste stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg med den historiska skala som etablerades i slutet av 1700-talet. Spår två handlar om ett ”kyrktorn” i varje församling men i övrigt inget som sticker upp. Tredje spåret är en satsning på radikalt högre byggnation på en koncentrerad yta.

Genom att bygga mycket sprider vi välståndet

Avvägandet handlar om hållbarhet och arbetstillfällen. Att uppföra RegionCity efter Carlbergs principer skulle tillföra 3 000 arbetstillfällen. Om man istället bygger högt och tätt ökar antalet tiofalt, till 30 000 nya arbetstillfällen. Den mest hållbara lösningen är att lilla London tillåts tätna som dagens centrala London, Vancouver eller Melbourne – samtliga topprankade på listan av världens ”most liveable cities”. Ytterligare en faktor är att hundra nya arbetstillfällen här renderar 70 nya arbetstillfällen ute i regionen.

 

…om hållbarhet

I RegionCity är varje detalj noga avvägd för arbetsskapande tillväxt – men också för att skapa byggnader och sammanhang som är både biologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Arbetet görs i samråd med både forskare, besökare och resenärer. Till de tre etablerade parametrarna för hållbarhet adderar vi en fjärde, nämligen kulturell hållbarhet.

Alla delarna är lika viktiga och måste finnas med för säkerställa hållbarhet generation efter generation.

Läs mer om hur RegionCity arbetar med:
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Kulturell hållbarhet