Bli granne med stationens vimmel!

Göteborg växer och nu bygger vi RegionCity mitt i stadens kärna. I denna nya stadsdel direkt vid centralstation bygger vi öppna, dynamiska och effektiva arbetsplatser. Det unika läget mitt i vimlet ger tillgång till stadens livliga gator och folkliv. Här erbjuder vi nya kontor som passar mötesintensiva och kreativa företag. I detta skede finns det stora möjligheter för dig som blivande hyresgäst att vara med och påverka utformningen av de nybyggda kontoren.