Älvtornet – andra steget i RegionCity

Älvtornet blir 19 våningar högt och kommer att innehålla butiker, restauranger, kaféer och mötesplatser i direktkontakt med staden och stationen. Från plan 4 och uppåt rymmer tornet attraktiva arbetsplatser designade för att matcha framtidens behov och drömmar. Vid tornets fot skapas den effektiva förbindelsen mellan dagens Centralstation och Västlänkens kommande Station Centralen. Härifrån är det nära hem, var du än bor i regionen. Inflyttning från 2024.

Kontakta projektchef Gunnel Lundegren om du vill vara himla högt upp i tornet eller projektutvecklare Mats Strid om du vill vara nära gatans och stationen vimmel. De kan även visa dig de konceptuella planlösningarna.

Inflyttning Älvtornet
Beräknas till 2024

Storlek/ytor
Kontorsyta: 17 000 kvm
Handel: 2 000 kvm
Våningsplan: 19
Kontor: 250 – 5 000 kvm

Jernhusens kontaktpersoner
Gunnel Lundegren
E-post: gunnel.lundegren@jernhusen.se
Mobil: +46 70 689 63 32

Mats Strid
E-post: mats.strid@jernhusen.se
Mobil: +46 70 233 31 44

Adress
Älvtornet i RegionCity
Centralstationsområdet i Göteborg

Login