Älvtornet – andra steget i RegionCity

Älvtornet kommer att innehålla butiker, restauranger, kaféer och mötesplatser i direktkontakt med staden och stationen. Från plan 4 och uppåt rymmer tornet attraktiva arbetsplatser designade för att matcha framtidens behov och drömmar. Vid tornets fot skapas den effektiva förbindelsen mellan dagens Centralstation och Västlänkens kommande Station Centralen. Härifrån är det nära hem, var du än bor i regionen.

Storlek/ytor
Kontorsyta: 17 000 kvm
Handel: 2 000 kvm
Våningsplan:
Kontor: 250 – 5 000 kvm

Jernhusens kontaktperson
Mats Strid
E-post: mats.strid@jernhusen.se
Mobil: +46 70 233 31 44

Adress
Centralstationsområdet i Göteborg