De olika detaljplanerna

Parallellt med programarbetet bedrivs en rad olika detaljplaner för RegionCity och de delar som ligger i anslutning till Västlänkens station Centralen.

Järnvägsplan Västlänken

Trafikverket – www.trafikverket.se
Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne – Affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se

Detaljplan Västlänken

Göteborgs Stad – www.goteborg.se
Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne, Affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se

Detaljplan RegionCity ovan Västlänkens station centralen

Göteborgs Stad – www.goteborg.se
Ansvarig hos Jernhusen: Jörgen Ljungberg, Affärsutvecklare.
E-post: jorgen.ljungberg@jernhusen.se

Detaljplan RegionCitys norra delar

Göteborgs Stad – www.goteborg.se
Ansvarig hos Jernhusen: Boldi Kisch, Affärsutvecklare.
E-post: boldi.kisch@jernhusen.se

Detaljplan Bangårdsviadukten

Göteborgs Stad – www.goteborg.se
Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne, Affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se