Stads och stationsstråk

2018 öppnades Jubileumsplatsen och utöver att vara RegionCitys testarena även startpunken för alla stråk som löper genom RegionCity och öppnar Gullbergsvass.

Göteborgs Centralstation har ett sten golv i två färger
Stationsområdet hålls samman av ett gatugolv som knyter an till Centralstationens röda och grå kalkstens golv.
RegionCity binds samman på flera olika plan
Perrongtakens röda färg håller ihop inre och yttre stationsstråk.
Jubileumshallen i RegionCity
I de inre stationsstråken möter Perrongtakens röda färg det invändiga kalkstensgolvet.