En mötesplats för alla!

Social hållbarhet är en förutsättning för det demokratiska samhället, där medborgarna känner sig värdefulla och delaktiga. I en socialt hållbar stadsmiljö har alla en bostad i en trygg miljö – och möten mellan människor bidrar till trygghet och trivsel. Resultatet blir trygga, glada och produktiva människor.

Det handlar i högsta grad om gemenskap. Vi beskriver RegionCity som en mötesplats för alla, och vi menar precis det. Nästa generation står i fokus för det mesta vi gör. Och på samma sätt som i Silicon Valley är vi ”färgblinda” när vi betraktar människor. Vi ser vår inbyggda mångfald av olika kulturer som en stor tillgång i den globala konkurrensen.

Mångfald en viktig byggsten

Vi är övertygade om att möten är grunden för innovation och tillväxt. Därför har vi redan från början jobbat med mångfald i våra projektteam. Ett krav var att en eller flera medarbetare med en icke skandinavisk bakgrund deltog. Detta har redan haft stor påverkan på projektets utformning.

Här ser kan du höra om deras erfarenheter i arbetet med RegionCity.
 
 

 

 

 

 

4 juni var nyfikenheten stor på RegionCity

Många av framtidens resenärer (och kanske entreprenörer) besökte vårt barnkalas med massor av aktiviteter och artister uppträdde, sjöng och spelade under dagen. Vi presenterade vår jubileumssatsning med Jubileumstornet i spetsen. Flera modeller fanns på plats som visade hur det Göteborgs nya stationsområdet och RegionCity kan se ut i framtiden.

RegionCity 4 juni full fart i snickarverkstaden!

En mötesplats för alla

Hösten 2015 genomfördes en workshop kring funktionshindrades perspektiv på RegionCity med representanter från DHR (De handikappades riksförbund), SRF (Synskadades riksförbund), HSO (Handikappförbunden). Det gav oss viktig insikt i olika funktionshinders önskemål, behov och eventuella intressekonflikter. Ett syfte med övningen var att etablera ett samarbete mellan Jernhusen och de olika organisationerna som ska ha fortsatt kontakt under utvecklingen av RegionCity.
RegionCity – ökad rörlighet för alla!

Plats för inspirerande möten

RegionCity blir en plats för inspirerande möten. För att få en indikation på vilken mötesplats som är den viktigaste lät vi genomföra en omröstning bland besökare och resenärer i Göteborg. Trots dagens flitiga användning av mobiler och läsplattor ansåg endast 7% att den virtuella mötesplatsen var den viktigaste. 26% röstade på de inre mötesplatserna. En intressant detalj var att merparten av rösterna kom från resenärer bosatta utanför Göteborg. Flest röster fick den yttre mötesplatsen. Hela 58% tycker att utemiljöer är det vi bör satsa mest på.

RegionCity en mötesplats för alla, ungdomar spelar basket.

Under våren 2014 genomfördes ett dialogprojekt med äldre barn och ungdomar i årskurs 5, årkurs 9 samt gymnasiet. Arbetet fokuserade på olika former av mötesplatser och har genomförts i samarbete mellan Jernhusen, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad, Kultur i Väst, Tengbom Arkitekter och fem skolklasser i Göteborg.

Ladda ner rapporten som pdf

Tengbom Arkitekter har bistått Jernhusen som processledare i ett dialogarbete med såväl resenärer som besökare för att fånga viktiga kvalitéer för stations- och stadsutveckling. Denna dialog genomfördes under hösten 2013 och arbetet har används i den fortsatta bearbetningen av RegionCity.

Ladda ner rapporten som pdf