RegionCitys första etapp bearbetas ytterligare

Efter att de parallella uppdragen presenterades den 4 juni 2015 har förslagen granskats i flertalet konstellationer. Kvaliteer och brister har belysts och diskuterades för att på så sätt skapa en god grund för det forsatta arbetet med planen och utformningen av de första husen. Parallellt med utvärderingen har staden arbetat med den pågående detaljplanen och konceptets planstruktur testades mot det kontinuerliga programarbetet för hela centralen området.

I december 2015 kallades det skandinaviska arkitektteamet in för att ta sig an den uppsamlade feedbacken.

På den första workshopen redovisades återkopplingar och reflektioner kring feedbacken. I mångt och mycket handlade det om säkerställande av stråk med vistelsekvaliteer.

Workshop 1 – som pdf!

Den andra workshopen presenterade flera finjusterade förslag på platserna och gatornas utbredning inom området. Även skylinen för området bearbetades vidare.

Workshop 2 – som pdf!

Den tredje workshopen för säsongen presenterade principen för torntopparna inom RegionCity – torntopparna samlar stadsdelens olika torn till en familj av olika individer. Förutom torntopparna diskuterades även nyanser av den aktuella situationsplanen. Vidare visades en principer för fasadernas utformning som kommer att resultera i variation i både ögonhöjd men även ge olika karaktär för tornen och klackarna.

Workshop 3 – som pdf!