Följ med på resans gång

Rom byggdes som bekant inte på en dag, och även med dagens teknik och resurser är vägen fram till RegionCity lång. Från starten 2010 har arbetet drivits framåt med tiotusentals steg i form av workshops, visioner, möten, undersökningar, enkäter, analyser, visualiseringar, seminarier, utställningar… och hundratusentals koppar kaffe.

Under årens gång har arbetet med RegionCity löpande dokumenterats i form av rapporter och andra dokument som visar hur arbetet gått till, steg för steg.

Dialog är nyckelordet oavsett om det handlar om politiker, arkitekter, taxichaufförer, parkeringsvakter eller experter från Stadsbyggnadskontoret och andra tunga instanser. Vår kanske främsta motpart (eller snarare medpart) är resenärerna, alla människor från Göteborg och Västsverige och hela världen som ska besöka och befolka RegionCity.

Tidigare års arbete och workshops finns samlat här:

2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016