Följ med på resans gång

År 2010 påbörjade Göteborg Stad ett omfattande arbete kring stadens utveckling och attraktivitet. I egenskap som stationsägare i Göteborgsregionen inledde Jernhusen samtidigt utvecklingen av marken runt Centralstationen. I våra rapporter och presentationer berättar vi om hur arbetet gått till, steg för steg. Du kan ladda ner dem som pdfer här.

2010 – 2011      2011 – 2012      2012 – 2013      2013 – 2014      2014 – 2015      2015 – 2016