Kulturell hållbarhet

En värld utan kulturella skillnader blir fattig, tråkig och odynamisk. Att vara olika är ju en rikedom i sig – det är ju inte minst därför vi reser mer och mer. Det är ju ingen stor upplevelse att resa jorden runt om människorna, glassen och maten är lika överallt.

De aspekter av kultur som ryms under paraplybeteckningen kulturell hållbarhet kan vara väldigt många som en dimension i hållbar stadsutveckling.

Det kan t.ex. handla om kultur som arv (viljan att vårda och bevara), kultur som kreativt skapande, ett rikt professionellt kulturutbud, kultur som mångkultur, som uttryck för livskvalitet, som motor för lärande och personlig utveckling och naturligtvis i form av kulturella och estetiska värden.

Göteborg är en kulturellt öppen och blandad stad där bankiren i cylinderhatt mött Weiron i blåställ i flera hundra år. Det göteborgska kynnet – och inte minst skämtlynnet – skiljer oss från Stockholm och resten av landet. I Göteborg möts högt och lågt, fint och fult på samma plats och utan åthävor. Det är en unikitet vi ska vara rädda om.