Platsens själ och mötets kraft

För att möta den globala utmaningen behöver vi skapa platsen som ger bästa möjliga förutsättningar för innovation, rörlighet och utrymme för många. Den blir en dynamo för tillväxt och välstånd.

Precis så tänker man jorden runt. Men vi har något som konkurrenterna saknar: vårt läge, vår stabila samhällsmodell och vår öppna skandinaviska kultur.

Lösningen är RegionCity som ger plats för många, med fler mänskliga möten och ökad rörlighet – vilket därmed skapar tillväxt för hela regionen.

Jernhusen har arbetat sedan 2011 med utvecklingen av stationsområdet i Göteborg till en ny stadsdel för ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt i Västsverige.

Redan tidigt i processen insåg vi att själva stationen var ett delmål på en mycket större resa. Självklart ska landets andra stad ha en attraktiv tågstation, men här fanns ju möjlighet att åstadkomma något mycket större än så.

När beslutet om Västsvenska paketet togs och projektgruppen för Älvstaden började arbeta, då startade även vår resa. Redan från dag ett valde vi att vara öppna med vad vi gör. Vad vi gör idag följer du enklast här på denna sida. Det vi gjort hittills kan du se under ”Resans gång”.

Avstampet blev att gräva där vi står – i en snart 400 år gammal stad som till stora delar designats och byggts av människor från andra länder. På en plats där Nordens folk och regenter möttes långt innan nationalstaterna Sverige, Norge och Danmark fanns. Och inom ett bolag med järnväg som både blodomlopp och nervsystem.

Dessa samlade insikter väckte viljan att sikta högre än någonsin tidigare. Genom att tänka stor region snarare än stad och system snarare än enhet kunde 1+1 bli minst 3. Den ökade rörligheten ger fler möjlighet att bo och jobba var man vill.

Mänskliga möten ger ideer som föder innovation och därmed tillväxt

Under devisen ”Så mycket mer än en station” formulerade vi vår mission: att skapa en station, men också en mötesplats och en destination för norra Europa, en ny länkande stadsdel i stadsdelarnas stad och ett brohuvud mot framtiden som skickar en stark signal till resten av världen.

Ur detta synsätt växer RegionCity fram i dialog mellan oss, staden och ett skandinaviskt arkitekteam. Tillsammans agerar vi hållbart, flexibelt och med nästa generation främst. Vi jobbar i en agil process där vi testar alternativ, utvärderar idéer och omprövar under resans gång – eftersom kartan ständigt förändras.
 
 
Våga pröva idéer
 
Hur ska vi då använda gamla asfaltytor och bangårdar vid Göteborgs central mitt i en konkurrensutsatt värld? Industrisamhället ligger bakom oss och vi har precis gått över tröskel till en ny era där alla kämpar om talangerna som kan skapa välstånd för många.

Lösningen bygger på att utnyttja stadens kynne, platsens läge mitt i Skandinavien och en genuin tro på kraften i mötet. Ur detta uppstod idén om en ny stadsdel för regionen i stadsdelarnas stad, Göteborg med sitt Haga, Majorna, Linné och alla andra karaktäristiska stadsdelar.

Förtätning är nyckelordet när fler vill bo och arbeta i våra största städer och regioner, utan att städerna ska breda ut sig och öka biltrafiken. Vi testade tre olika utvecklingsvägar: mini, midi och maxi. Den första innebar att följa Göteborgs förste stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg med den historiska skala som etablerades i slutet av 1700-talet. Spår två handlar om ”ett kyrktorn” i varje församling men i övrigt inget som sticker upp. Tredje spåret är en satsning på radikalt högre byggnation på en koncentrerad yta.

Avvägandet handlar om hållbarhet och arbetstillfällen. Att uppföra RegionCity efter Carlbergs principer skulle tillföra 3 000 arbetstillfällen. Om man istället väljer att bygga högt och tätt ökar antalet tiofalt, till 30 000 nya arbetstillfällen. Den mest hållbar lösningen är att lilla London tillåts tätna som dagens centrala London, Vancouver eller Melbourne – samtliga topprankade på listan av världens ”most liveable cities”.

En annan faktor är att hundra nya arbetstillfällen här renderar 70 nya arbetstillfällen ute i regionen.


Genom att bygga mycket sprider vi välståndet
 
 

 
I RegionCity är varje detalj noga avvägd för att både människor och företag ska växa – men inte på miljöns bekostnad.

Arbetet görs i samråd med både forskare, besökare och resenärer. Allt för att skapa en biologisk, ekonomisk och social hållbarhet för framtiden. Till dessa tre etablerade hållbarhetsparametrar adderar vi en fjärde, nämligen kulturell hållbarhet.

Alla delarna inom hållbarhet är lika viktiga och måste finnas med för säkerställa hållbarhet generation efter generation. Vilken parameter som är viktigast kan dock variera från plats till plats. I fattiga regioner måste man oftast börja med ekonomisk hållbarhet för att ens kunna ta tag i de övriga. I hårt industrialiserade länder är miljön eftersatt. I vissa regioner är resurserna snedfördelade vare sig det rör natur, ekonomi eller kultur – då är den sociala hållbarheten viktigast att ta tag i.

Läs mer om hur RegionCity arbetar med:
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Kulturell hållbarhet