Downtown Scandinavia

På historisk mark blir RegionCity ett downtown för hela Skandinavien. Det är kärnan i vårt koncept för stadsdelen. Här ovan ser du visualiseringar för de olika platser och torg som löper till och från RegionCity. Det är bilder som tagits fram för att ge en föraning om den täta nya stadsdel där många människor ska kunna arbeta, umgås och bo mer hållbart i en nära framtid.

Samspelande koncept ger helheten

Tanken om RegionCity är sprungen ur en historisk skandinavisk kraftpunkt och har siktet ställt mot en global framtid, men samspelet med staden Göteborg är lika viktig för projekten som föds inom RegionCity.

Ett koncept kan enkelt beskrivas som den röda tråden som ska visa vägen fram till det som ska utföras eller skapas. För att bygga ett starkt RegionCity samspelar delkoncepten för platser, stråk och byggnader med den övergripande helhetens koncept.

En ny kulle i höjdernas stad

En ny kulle i höjdernas stad

Konceptet för RegionCity bygger på att i stadsdelarnas stad upplevas som ytterligare en kulle i staden. Vårt tillskott av mänskligt skapad höjd samspelar med naturens egna höjder som Kungshöjd, Guldheden, Masthugget, Kvarnberget och många fler som alla gett staden sin visuella karaktär.

RegionCity ger staden många nya mötesplatser

Gator och stråk skär likt dalar och klyftor genom kullen. Vid kullens bas är kvarteren utförda i gedigna material som tegel, betong och puts. Kullens höjder utgörs av lätta torn i metall och glas, och mellan byggnaderna klättrar grönskan och vattnet porlar.

Då RegionCity ligger i gammal gränsbygd har vi låtit danska, norska och svenska arkitekter tillsammans söka ett gemensamt skandinaviskt utryck. Från Köpenhamn kommer kärleken till stad, torg och solida material. Från Norge kommer den naturliga känslan för branta fjäll, djupa dalar och spelet mellan ljus och skugga. Från Göteborg kommer grönskan och vattnet, och traditionen av prestigelösa möten.

RegionCity hämtar sin inspiration från staden och naturens branta fjäll, djupa dalar med grönska och vattnet