Downtown Scandianiva

På historisk mark ska RegionCity bli ett downtown för hela Skandinavien. Det är kärnan i vårt koncept för stadsdelen. Här ser du visualiseringar från det pärlband av platser och torg som löper till och från RegionCity. Det är bilder som tagits fram av våra skandinaviska arkitekter för att ge en föraning om den täta nya stadsdel där många människor ska kunna arbeta, umgås och bo mer hållbart i en nära framtid.

Samspelande koncept ger helheten

Även om tanken om RegionCity är sprunget ur en historisk skandinavisk kraftpunkt och har siktet ställt mot en global framtid så är samspelet med den lokala kontexten, staden Göteborg, lika viktig för projekten som föds inom RegionCity.

Ett koncept kan enkelt beskrivas som övergripande och bärande idé, den röda tråden som ska visa vägen fram till det som ska utföras eller skapas. För att skapa ett starkt RegionCity samspelar delkoncepten för platser, stråk och byggnader med den övergripande helhetens koncept.