Våra koncept

Även om tanken om RegionCity är sprunget ur en historisk skandinavisk kraftpunkt och har siktet ställt mot en global framtiden så är samspelet med den lokala kontexten, Göteborg, lika viktig för projekten som föds inom RegionCity.

Här är det koncept som fastställts hittills:

Jubileumstornet

Älvtornet

Stråk