Koncept Jubileumstornet

Jubileumstornets koncept tar fasta på att det samspelar både med 1600 staden och den moderna Nils Ericssonterminalen. I de lägre delarna vid gatan möts man väl gestaltad betongen inspirerat från hur den nyttjats och formats för att ta ner lasterna från terminalens valvbågar. Ovan den gedigna betongen rester sig tornet i en rödärjad nyans från Christinae kyrka vid stora hamnkanalen. Tornet kröns av en biotop som mötte stadens första pionjärer – saltmader och strandängar.

Interiör från Nils Ericsons terminalen

Tyska kyrkan i Göteborg

Strandäng