Koncept Jubileumstornet

Jubileumstornets koncept tar fasta på att det samspelar både med 1600 staden och den moderna Nils Ericssonterminalen.

Interiör från Nils Ericsons terminalen
I de lägre delarna vid gatan möts man väl gestaltad betongen inspirerat från hur den nyttjats och formats för att ta ner lasterna från terminalens valvbågar.
Tyska kyrkan i Göteborg
Ovan den gedigna betongen rester sig tornet i en rödärjad nyans från Christinae kyrka vid stora hamnkanalen.
Strandäng
Tornet kröns av en biotop som mötte stadens första pionjärer – saltmader och strandängar.