Koncept Älvtornet

4 juni 2017 visade vi konceptet för Älvtornet. Byggnaden blir 19 våningar hög och kommer att innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära kontor och andra arbetsplatser. Tillsammans med 2016 års jubileumssatsning möjliggörs nu förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen.

Tornets sidor är inspirerad av älvens glittrande vattenspegel.
Älvtornets sidor är inspirerad av älvens glittrande vattenspegel.
Vi använder tegel från samma bruk som byggde 1600-tals staden.
Vi använder tegel från samma bruk som byggde 1600-tals staden.
Det gröna taket får samma flora som kobbarna i skärgården.
Det gröna taket får samma flora som kobbarna i skärgården.