De olika detaljplanerna

Parallellt med programarbetet bedrivs en rad olika detaljplaner för RegionCity och de delar som ligger i anslutning till Västlänkens station Centralen. Detaljplanernas status finner du på Göteborg Stad och järnvägsplanernas status finner du på Trafikverket.

Antagna detaljplaner

Detaljplan Västlänken
Järnvägsplan Västlänken
Järnvägsplan Olskroken

Ansvarig hos Jernhusen: Urban Hammarlund, Regionchef Stadsutveckling.
E-post: urban.hammarlund@jernhusen.se

Detaljplaner sena skeden

Detaljplan RegionCity norr om bangården

Ansvarig hos Jernhusen: Oskar Karlsson, affärsutvecklare.
E-post: oskar.karlsson@jernhusen.se

Detaljplan RegionCity ovan Västlänkens station centralen

Ansvarig hos Jernhusen: Jörgen Ljungberg, affärsutvecklare.
E-post: jorgen.ljungberg@jernhusen.se

Detaljplaner tidiga skeden

Detaljplan Bangårdsviadukten

Ansvarig hos Jernhusen: Urban Hammarlund, Regionchef Stadsutveckling.
E-post: urban.hammarlund@jernhusen.se