De olika detaljplanerna

Parallellt med programarbetet bedrivs en rad olika detaljplaner för RegionCity och de delar som ligger i anslutning till Västlänkens station Centralen. Detaljplanernas status finner du på Göteborg Stad och järnvägsplanernas status finner du på Trafikverket.

Detaljplan RegionCity norr om bangården

Ansvarig hos Jernhusen: Oskar Karlsson, affärsutvecklare.
E-post: oskar.karlsson@jernhusen.se

Detaljplan RegionCity ovan Västlänkens station centralen

Ansvarig hos Jernhusen: Jörgen Ljungberg, affärsutvecklare.
E-post: jorgen.ljungberg@jernhusen.se

Detaljplan Bangårdsviadukten

Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne, affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se

Detaljplan Västlänken

Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne, affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se

Järnvägsplan Västlänken

Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne, affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se

Järnvägsplan Olskroken

Ansvarig hos Jernhusen: Christer Bejne, affärsutvecklare.
E-post: christer.bejne@jernhusen.se