Lite snack och mycket verkstad

4 juni 1621 fick staden Göteborg sitt privilegiebrevet av Gustav II Adolf. Vi på RegionCity använder samma datum för att presentera större satsningar och berätta om hur vårt arbete går framåt.

4 juni 2017 visade vi konceptet för vår senaste satsning i RegionCity, som vi kallat Älvtornet. Byggnaden blir 19 våningar hög och kommer att innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära kontor och andra arbetsplatser. Tillsammans med 2016 års jubileumssatsning möjliggörs nu förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen.

Tornets sidor är inspirerad av älvens glittrande vattenspegel.
Älvtornets sidor är inspirerad av älvens glittrande vattenspegel.
Vi använder tegel från samma bruk som byggde 1600-tals staden.
Vi använder tegel från samma bruk som byggde 1600-tals staden.
Det gröna taket får samma flora som kobbarna i skärgården.
Det gröna taket får samma flora som kobbarna i skärgården.

4 juni 2016 presenterades vår jubileumssatsning som består av ett koncept i fyra delar. Jubileumstornet är en kontorsfastighet som sträcker sig 22 våningar upp. Högst upp placeras en skybar med magnifik utsikt över hamninloppet och staden. Längre ner blir det en större terrass öppen för alla, och som länkas ihop med stationens utbud. Vid tornets fot ligger Jubileumshallen, som ska leda resenärerna mellan dagens station och västlänkens mittuppgång. Jubileumsplatsen blir ett torg utanför Centralstationen som också utgör första delen i stadsutvecklingsstråket mot Gullbergsvass. Konceptet bygger vidare på de parallella arkitektuppdagen från 2015.

Jubileumshallen får samma genuina kalstensgolv som dagens centralstation.
Jubileumshallen får samma genuina kalstensgolv som dagens centralstation.

Nu fortsätter vi att förfina och förbereder oss på att förverkliga det vi tidigare presenterat. Vi förbereder oss även för detaljplanens granskningsskede och 2018 års satsning som avtäcks 4 juni. Jubileumstornet och Jubileumshallen närmar sig sitt slutgiltiga utseende. Samtidigt testar vi utformningen av Älvtornet ytterligare tillsammans med Göteborgs Stad och övriga inblandade.

Det pågående detaljplanearbetet finns här.