Historisk mötesplats blir framtidens dynamo

Läget vid Göta älvs mynning har varit en skandinavisk mötesplats i urminnes tider. Redan på medeltiden träffades de nordiska kungarna på denna idealiska plats för rådslag. Den geografiska fullträffen blev grunden till stadens framväxt.

Det är utgångspunkten för idén med RegionCity. Genom att utnyttja det idealiska läget kan Göteborg återta sin historiska ställning som skandinavisk kraftpunkt. Läget är i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson-terminalen och den framtida Station Centralen för Västlänken. Här skapar vi Västsveriges mest centrala mötesplats för alla, med kontor, butiker, restauranger, mötesplatser, bostäder och ett stort resecentrum för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen.

Samtidigt byggs en ny stadsdel som länkar samman regionen och staden, men också nya och gamla stadsdelar i Göteborg.

Jernhusens arbete med stationsområdet är nära kopplat till stadens vision för Älvstaden. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

Vi utvecklar ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler mänskliga möten och större ekonomisk tillväxt. Hela vårt arbetssätt utgår från övertygelsen att mänskliga möten är grunden för innovation och tillväxt.

Se gärna filmen som fångar vår idé:
 
 

 

Världen i ständig förändring

RegionCity är unikt, men drivkrafterna bakom utvecklingen är gemensamma över hela världen:

  • Globaliseringen krymper världen och för människor, varor och länder närmare varandra
  • Urbaniseringen innebär att fler söker sig till större städer, som växer allt snabbare
  • Klimatförändringar skakar om hela jordklotet och kräver kraftfulla hållbara lösningar
  • Digitaliseringen har förändrat samhälle och livsstil i grunden, och är ändå bara i sin linda
  • Arbetsmarknaden förändras ständigt med nya yrken, nya anställningsformer, ökad automatisering och större flexibilitet.

Dessa krafter driver dragkampen mellan regioner som alla vill locka företag, investeringar, arbetskraft och idéer för att utveckla starka ekonomier och stabil välfärd. De skandinaviska länderna har ett påtagligt försprång i form av våra samhällsmodeller och människosyn.

RegionCity agerar utifrån denna förändrade spelplan, och järnvägens andra guldålder ger oss vind i seglen. Allt fler väger in miljön i sin vardag, och inser det ekonomiska och praktiska i att pendla kollektivt istället för med bil. Och ju fler som ges plats invid järnvägen, desto fler kommer att välja det hållbara alternativet. Ny forskning visar även att förtätning av stationsnära lägen ger minskade utsläpp av växthusgaser.
 

Stationen och stationsområdet viktigare än på över hundra år

Vägen mot framtiden följer våra historiska spår. Sverige gick från armod till välstånd på mindre än hundra år då landet industrialiserades med järnvägen som katalysator. Ända sedan den första rälsen lades har Jernhusen spelat en viktig roll i samhällets utveckling. Resan började 1856 med Göteborgs centralstation.

Platsens DNA och själ

Nu är det åter dags för en banbrytande förnyelse, när mötet mellan Västsvenska paketets infrastruktursatsning och visionen om Älvstaden tvinnas samman med centralstationen som fysisk mittpunkt. Det ger oss kraft att svara på den globala utmaningen. Det gör vi med RegionCity.