Fler mänskliga möten

Läget vid Göta älvs mynning har varit en skandinavisk mötesplats i urminnes tider. Redan på medeltiden träffades de nordiska kungarna på denna idealiska plats för rådslag. Den geografiska fullträffen blev grunden till stadens framväxt.

Det är utgångspunkten för idén med RegionCity. Genom att utnyttja det idealiska läget kan Göteborg återta sin historiska ställning som skandinavisk kraftpunkt. Läget är i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson-terminalen och den framtida Station Centralen för Västlänken. Här skapar vi Västsveriges mest centrala mötesplats för alla, med kontor, butiker, restauranger, mötesplatser, bostäder och ett stort resecentrum för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen.

Samtidigt byggs en ny stadsdel som länkar samman regionen och staden, men också nya och gamla stadsdelar i Göteborg.

Jernhusens arbete med stationsområdet är nära kopplat till stadens vision för Älvstaden. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

Vi utvecklar ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler mänskliga möten och större ekonomisk tillväxt. Hela vårt arbetssätt utgår från övertygelsen att mänskliga möten är grunden för innovation och tillväxt.

Se gärna filmen som fångar vår vision.