En hållbar framtid

I RegionCity är varje detalj noga avvägd för att både människan och miljön ska växa. Arbetet görs i samråd med både forskare, besökare och resenärer. Allt för att skapa en biologisk, ekonomisk och social hållbarhet för framtiden.

Vi arbetar med att öka den biologiska mångfalden i stationsområdet.

Att öka den ekonomiska hållbarheten är en viktig del i vårt arbete.

Vi vill skapa en mötesplats för alla, då krävs social hållbarhet.