Kika in i framtiden redan idag


Här ser du visualiseringar från pärlbandet av platser och torg som löper till och från RegionCity – hjärtat som höjer pulsen i hela regionen. Här är den urbana fronten, bakom dig har du historia. Framför dig har du en smältdegel för framtiden! Vill du vara med? Titta på din nya arbetsplats!