Ekonomisk hållbarhet

Att förklara ekonomisk hållbarhet försvåras av att det finns minst två definitioner på begreppet.

Vi på RegionCity ser ekonomin som ett verktyg för att främja en hållbar utveckling där Göteborgsregionen blir en framgångsrik region i Europa.

En av våra viktigaste samarbetspartners är Happold Consulting, ett brittiskt konsultbolag som med världsledande expertis inom alla aspekter av byggnader, infrastruktur och hållbarhet. Tillsammans har vi tagit fram rapporter som ligger till grund för vårt arbete med ekonomisk hållbarhet i RegionCity.

Enkelt förklarat handlar det om att hitta en balanserad ekonomisk tillväxt, med minsta möjliga påverkan på naturresurser och människa. Rapporterna visar att ett ökat antal kontorsmiljöer skapar fler arbetstillfällen och en högre intensitet på en förhållandevis liten yta. Bara kring Centralenområdet skulle det handla om mellan 5 000 och 30 000 nya jobb, beroende på byggnadernas storlek. Happold Consulting pekar även på att sysselsättningen skulle öka i hela Göteborg.

Läs rapporten om hur man blir en framgångsrik stad i världen.
Läs rapporten Göteborgs möjligheter och utmaningar i Europa.