Från biroll till hjälteroll

RegionCitys arbete inom ekologisk hållbarhet handlar om ett stort antal frågor, från hur vi kan bidra till minskade koldioxidutsläpp till att säkerställa att bin och andra insekter trivs i stadsmiljön.

Göteborg Energi och Chalmers bistår oss i frågor kring t.ex. naturresurser och energi, miljöcertifiering av byggnaderna och hur hela stadsdelen samspelar med sin omgivning.

Miljökonsulterna på Melica hjälper oss med flora och fauna. En av våra gemensamma insatser var då vi 2014 byggde en bikupa på centralstationens tak – en outnyttjad biyta för oss men perfekt för bin. Bin må låta som en bisak i den stora miljöfrågan, men faktum är att bina gör en stor insats för stadens ekosystem.

Bin i stadsmiljö framställer mer honung än bin på landet eftersom staden faktiskt erbjuder en större mångfald av blommande växter än landsbygden. Tillsammans med humlor och andra insekter ger bin pollinering, som i sin tur ger bättre matproduktion. Framför allt är bin experter på att skapa en behaglig och hållbar miljö.

En hållbar stad kräver vegetation och gröna strukturer som kan klara av kommande klimatförändringar. Om vi hjälper bina så hjälper de oss.

Tillsammans med Bee Urban har vi tagit fram tre kortfilmer om bin, pollinering och ekosystem, som ger en kort förklaring till varför bin och andra pollinatörer är avgörande för människans överlevnad.

Den första filmen handlar om bin, biodling och livet i en bikupa.
 
 

 
Film nummer två svarar på varför vi behöver bin och pollinerande insekter.
 
 

 
Och den sista filmen berör ekosystem och biologisk mångfald.
 
 

 
De flesta tänker nog inte på järnvägsstationer som platser med en rik biologisk mångfald, men vid närmare granskning visar området kring centralen på en artrik och intressant biologisk mångfald.

Det framgår av den artinventering för stationsområdet som miljökonsulterna på Melica har genomfört på vårt uppdrag. Utifrån detta arbete har vi tillsammans hittat handlingsplaner för att åstadkomma en ökad biologisk mångfald inom RegionCity. Läs mer i dessa två rapporter:

Rapport 1 som pdf

Rapport 2 som pdf