Älvtornet – andra steget i RegionCity

Älvtornet blir 19 våningar högt och kommer att innehålla butiker, restauranger, kaféer och mötesplatser i direktkontakt med staden och stationen. Från plan 4 och uppåt rymmer tornet attraktiva arbetsplatser designade för att matcha framtidens behov och drömmar. Vid tornets fot skapas den effektiva förbindelsen mellan dagens Centralstation och Västlänkens kommande Station Centralen. Härifrån är det nära hem, var du än bor i regionen. Inflyttning från 2024.

Kontakt Oskar om du vill vara himla högt upp i tornet eller Mats om du vill vara nära gatans och stationen vimmel.

Inflyttning Älvtornet
Beräknas till 2024

Storlek/ytor
Kontorsyta: 17 000 kvm
Handel: 2 000 kvm
Våningsplan: 19
Kontor: 250 – 5 000 kvm

Affärsutvecklare
Mats Strid
E-post: mats.strid@jernhusen.se
Mobil: +46 70 233 31 44

Oskar Karlsson
E-post: oskar.karlsson@jernhusen.se
Mobil: +46 70 689 63 32

Adress
Älvtornet i RegionCity
Centralstationsområdet i Göteborg

Login