Idén om en skandinavisk mötesplats för hela regionen

RegionCity är sprunget ur platsens historia och mötet mellan Västsvenska paketets infrastruktursatsning och Göteborgs Stads Älvstadsvision. Vid Göteborgs Centralstation strålar stadens nya och gamla stadsdelar samman. Det är även kärnan i regionens kollektivtrafik.

Filmen ger kort beskrivning av tankar och beslut bakom Göteborgs nya stationsområde – RegionCity.

Bakgrunden till dessa planer från staten, regionen och staden finner du i vad sker i vår omvärld.