Historisk mötesplats blir framtidens dynamo

För att möta de globala utmaningarna behöver vi skapa platsen som ger bästa möjliga förutsättningar för innovation, rörlighet och utrymme för många. Som blir en dynamo för tillväxt och välstånd i hela regionen.

Precis så tänker man jorden runt. Men vi har något som konkurrenterna saknar: vårt läge, vår stabila samhällsmodell och vår öppna skandinaviska kultur.

Lösningen är RegionCity som ger plats för många människor och företag att växa – men inte på miljöns bekostnad. Hållbarhet är en hörnsten i hela projektet.

Jernhusen har arbetat sedan 2011 med utvecklingen av stationsområdet i Göteborg. Redan tidigt insåg vi att själva stationen var ett delmål på en mycket större resa. Givetvis ska landets andra stad ha en attraktiv tågstation, men här fanns ju möjlighet att åstadkomma något mycket större än så.

När beslutet om Västsvenska paketet togs och projektgruppen för Älvstaden började arbeta, då startade även vår resa. Avstampet blev att gräva där vi står – i en snart 400 år gammal stad som till stora delar designats och byggts av människor från andra länder. På en plats där Nordens folk och regenter möttes långt innan nationalstaterna Sverige, Norge och Danmark fanns. Och inom ett bolag med järnväg som både blodomlopp och nervsystem.

Dessa samlade insikter väckte viljan att sikta högre än någonsin tidigare. Genom att tänka stor region snarare än stad, och system snarare än enhet – då kunde 1+1 bli minst 3. Den ökade rörligheten ger fler möjlighet att bo och jobba var man vill.

Klimatförändringar skakar om hela jordklotet. RegionCity ger oss kraft att svara på den framtidens utmaningar.

Världen i ständig förändring

RegionCity är unikt, men drivkrafterna bakom utvecklingen är gemensamma över hela världen:

  • Globaliseringen krymper världen och för människor, varor och länder närmare varandra
  • Urbaniseringen innebär att fler söker sig till större städer, som växer allt snabbare
  • Klimatförändringar skakar om hela jordklotet och kräver kraftfulla hållbara lösningar
  • Digitaliseringen har förändrat samhälle och livsstil i grunden, och är ändå bara i sin linda
  • Arbetsmarknaden förändras ständigt med nya yrken, nya anställningsformer, ökad automatisering och större flexibilitet.

Dessa krafter driver dragkampen mellan regioner som alla vill locka företag, investeringar, arbetskraft och idéer för att utveckla starka ekonomier och stabil välfärd. De skandinaviska länderna har ett påtagligt försprång i form av våra samhällsmodeller och människosyn.

RegionCity agerar utifrån denna förändrade spelplan, och järnvägens andra guldålder ger oss vind i seglen. Allt fler väger in miljön i sin vardag, och inser det ekonomiska och praktiska i att pendla kollektivt istället för med bil. Och ju fler som ges plats invid järnvägen, desto fler kommer att välja det hållbara alternativet. Forskning visar även att förtätning av stationsnära lägen ger minskade utsläpp av växthusgaser.

Stationen och stationsområdet viktigare än på över hundra år och återtar sin plats som mötesplats.

Stationen och stationsområdet viktigare än på över hundra år

Vägen mot framtiden följer våra historiska spår. Sverige gick från armod till välstånd på mindre än hundra år då landet industrialiserades med järnvägen som katalysator. Ända sedan den första rälsen lades har Jernhusen spelat en viktig roll i samhällets utveckling. Resan började 1856 med Göteborgs centralstation.

Nu är det åter dags för en banbrytande förnyelse, när mötet mellan Västsvenska paketets infrastruktursatsning och visionen om Älvstaden tvinnas samman med centralstationen som fysisk mittpunkt. Det ger oss kraft att svara på den globala utmaningen. Det gör vi med RegionCity.