En mötesplats för alla!

En film om RegionCity som Västsveriges mest centrala mötesplats för alla. Vi utvecklar ett hållbart RegionCity för en ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk. Vårt arbetssätt präglas av övertygelsen om att möten är grunden för innovation och tillväxt.

4 juni var nyfikenhet stor på RegionCity

Det var många som tog med sig barnen i sin närhet och besökte vårt barnkalas 4 juni. Det var full fart på alla aktiviteter och bland annat snickrades det egna torn i olika härliga varianter.

RegionCity 4 juni full fart i snickarverkstaden!

Många artister uppträdde, sjöng och spelade under dagen. Bland annat The Burnstein Orchestra som är El Sistema Hammarkullens partyband deluxe.

The Burnstein Orchestra spelar den 4 juni på platsen för RegionCity.

Vi presenterade vår jubileumssatsning som bland annat består av Jubileumstornet. Flera modeller fanns på plats som visade hur det Göteborgs nya stationsområdet och RegionCity kan se ut i framtiden.

4 juni visade vi en modell av Jubileumstornet.

För en ökad rörlighet och fler mänskliga möten

Under hösten 2015 genomfördes en workshop kring funktionshindrades perspektiv på RegionCity med representanter från DHR (De handikappades riksförbund), SRF (Synskadades riksförbund), HSO (Handikappförbunden).

RegionCity – ökad rörlighet för alla!

En av målsättningarna med workshopen var att lära mer om olika funktionshinders önskemål, behov och eventuella intressekonflikter. Ett syfte med övningen var att etablera ett samarbete mellan Jernhusen och de olika organisationerna. Förutom information om arbetet med RegionCity genomfördes en platsvandring på Centralstationen samt genomlysning av arkitektförslagen från de parallella uppdragen.

Fokus för vandringen var arkitektur och funktion som till exempel rumslighet, framkomlighet, orienterbarhet, väderskydd, ljudnivåer, vila och möten. Intressanta diskussioner följde om upplevd attraktivitet samt utvecklingspotentialen och förbättringsförslag. Övningarna resulterade i värdefulla kunskaper och insikter för fortsatt arbete.

Både Jernhusen och de medverkande upplevde samtalet och workshopen givande och ser gärna ett fortsatt samarbete. Jernhusen planerar därför att ha fortsatt kontakt med gruppen från den genomförda workshopen under utvecklingen av RegionCity.

Vilken mötesplats inspirerar mest?

RegionCity blir en plats för inspirerande möten. För att få en indikation på vilken mötesplats som är den viktigaste lät vi genomföra en omröstning bland besökare och resenärer I Göteborg.

RegionCity en mötesplats för alla, ungdomar spelar basket.

Trots dagens flitiga användning av mobiler och läsplattor ansåg endast 7% att den virtuella mötesplatsen var den viktigaste. 26% röstade på de inre mötesplatserna. En intressant detalj var att merparten av rösterna kom från resenärer som är bosatta utanför Göteborg. Flest röster fick den yttre mötesplatsen. Hela 58% tycker att utemiljöer är det vi bör satsa mest på.

Unga röster om nya mötesplatser i RegionCity

Under våren 2014 har ett dialogprojekt genomfört med äldre barn och ungdomar i årskurs 5, årkurs 9 samt gymnasiet. Vårens arbete fokuserade på olika former av mötesplatser och har genomförts i samarbete mellan Jernhusen, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad, Kultur i Väst, Tengboms Arkitekter och fem skolklasser i Göteborg.

Ladda ner rapporten som pdf!

Resenärer och besökare

Tengbom Arkitekter har bistått Jernhusen som processledare i ett dialogarbete med såväl resenärer som besökare för att fånga viktiga kvalitéer för stations- och stadsutveckling. Denna dialog genomfördes under hösten 2013 och arbetet har används i den fortsatta bearbetningen av RegionCity.

Ladda ner rapporten som pdf!