En framgångsrik region i Europa

Att nå framgång för en stad beror på många faktorer, bland annat hälsa, utbildning, transporter, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Tillsammans med Happold Consulting har vi tagit fram en ny rapport som tar tempen på Göteborg och listar vilka de stora utmaningarna är för att bli en än mer framgångsrik region i Europa.

Ladda ner rapporten som pdf!

Vad gör städer framgångsrika?

Städers framgång och konkurrenskraft beror på en stor mängd faktorer, av vilka många är sammanlänkade. Dessa faktorer kan variera från ekonomisk tillväxt och sysselsättningsgrad till infrastruktur, utbildning och kultur. Utifrån dessa faktorer har flera institutioner skapat olika index för att värdera de mest framgångsrika städerna i världen.

RegionCity har ett förnyat uppdrag med Happold Consulting från London – i den första rapporten sammanfattar Happold Consulting de viktigaste faktorerna som gör städer framgångsrika och konkurrenskraftiga. Livskvalité, innovation och ekonomi & konkurrenskraft har valts som de främsta drivkrafterna att förstå den relativa framgången för städer och de viktigaste bidragande faktorerna. Rapporten går igenom ovan nämnda rankingar och analyserar varför vissa städer ständigt rankas i topp.

Vi vill lära oss av de mest framgångsrika städerna för att nå den fulla potentialen i alla våra utvecklingsområden i Sverige.

Ladda ner rapporten som pdf!

Ett RegionCity tar form

Tillsammans med Tomorrow har vi tagit fram en film som visar hur det kan gå till när RegionCity växer fram, hus för hus, kvarter för kvarter.

Vi tar höjd för nya jobb

Tillsammans med Happold Consulting har vi utvecklat en plan för vår ekonomiska hållbarhet i RegionCity. Enkelt förklarat handlar det om att hitta en balanserad ekonomisk tillväxt, med minsta möjliga påverkan på naturresurser och människa.

I sin rapport har Happold Consulting konstaterat att sysselsättningen växer med antalet våningar på fastigheterna. Ett ökat antal kontorsmiljöer i RegionCity skapar fler arbetstillfällen och en högre intensitet på en förhållandevis liten yta. Bara kring Centralenområdet skulle det handla om mellan ca 5 000 till 30 000 nya jobb, beroende på byggnadernas storlek.

Och det är inte bara i RegionCity som sysselsättningen skulle öka. Rapporten pekar även på att sysselsättningen skulle öka i hela Göteborg.

Ladda ner rapporten som pdf!!