Våra hjältar har biroller!

På Jernhusen tänker vi mycket på hur vi kan bidra till en bättre miljö både i stort och smått. En av våra insatser var att bygga en bikupa på centralstationens tak. Med anledning av det tog vi fram tre kortfilmer tillsammans med Bee Urban om bin, pollinering och ekosystem för skolbarn, som ger en kort förklaring till varför bin och andra pollinatörer är avgörande för människans överlevnad.

Den första filmen handlar om bin, biodling och livet i en bikupan.

Film nummer två svarar på frågan ”Varför behöver vi bin och pollinerande insekter?”.

Och den sista berör ekosystem och biologisk mångfald.

Vår ekologiska satsning har skapat biytor

På våren 2014 byggde vi en bikupa uppe på centralstationens tak. En outnyttjad biyta för oss men perfekt för bin. Härifrån når de när liggande blomlådor men även Trädgårdsföreningen och Allén. Samtidigt står bikupan skyddad så de i lugn och ro kan producera honung. Bin i stadsmiljö framställer faktiskt mer honung än bin på landet. Eftersom staden numera erbjuder en större mångfald av blommande växter än landsbygden.

Bikupa på Centralstationens tak.

www.beeurban.se kan du läsa mer om våra surrande vänner och vad du kan bidra med för att de ska fortsätta sitt arbete för miljön och människan

Artinventering för stationsområdet

Melica har genomfört en artinventering för stationsområdet och utifrån detta arbete skall de tillsammans med oss hitta handlingsplaner för att åstadkomma en ökad biologisk mångfald inom RegionCity.

Rapport 1 som pdf!   Rapport 2 som pdf!